fbpx

Informare Conform Legii 129/2019

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand Clientilor EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. in scopul cunoasterii clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. (denumita in continuare si “IFN”, “Societatea”, “noi”), va aduce la cunostinta prin prezenta, modalitatea in care poate prelucra datele dumneavoastra, in calitate de Client al societatii, in scopul principal al cunoasterii clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, instituie in sarcina societatii obligatia de aplicare a masurilor de cunoastere a clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.

Cunoasterea clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, inclusiv verificarea pe baza de risc, se realizeaza de catre societate prin aplicarea unor masuri care presupun atat verificarea identitatii, cat si prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atat la momentul dobandirii de catre o anumita persoana fizica a calitatii de Client al societatii, pe intreaga perioada cat aceasta calitate este detinuta, precum si ulterior, pentru perioada de timp stabilita legal dupa momentul incetarii calitatii de Client al societatii (stocarea datelor si prelucrarea lor in scopurile solicitate de lege si de catre organele abilitate).

Astfel, pentru deschiderea si derularea relatiei contractuale cu majoritatea categoriilor de Clienti societatea va solicita, in baza prevederilor legale, cel putin urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, resedinta, numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, ocupatia, numele angajatorului ori natura activitatii proprii, functia publica importanta detinuta sau calitatea de persoana expusa politic (PEP), informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri si sursa fondurilor, precum si va pastra copii certificate ale anumitor documente doveditoare, conform cerintelor legale.

Conform Legii 129/2019, societatea poate utiliza datele obtinute pentru:

➢ realizarea si transmiterea de raportari catre institutiile competente sa le receptioneze, in conformitate cu prevederile legale aplicabile (precum, dar fara a se limita la rapoarte pentru declararea tranzactiilor ce depasesc cuantumul stabilit de lege catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor);

➢ transmiterea de raportari privind tranzactiile neobisnuite si tranzactiile suspecte, conform obligatiilor legale de cunoastere a clientelei instituite in sarcina societatii, pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului;

Avand in vedere calitatea de Client al societatii, aveti obligatia de a va actualiza in evidentele noastre datele furnizate ori de cate ori acestea se modifica.

Datele colectate vor fi stocate in evidentele EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. pentru o perioada de minimum 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri, conform termenului de pastrare prevazut de Legea nr. 129/2019.

Datele prelucrate in scopul cunoasterii clientelei pot fi supuse, dupa caz, unor procese decizionale automatizate, cum ar fi:

➢ pentru aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si al finantarii terorismului, se vor efectua verificari in bazele de date cu persoanele acuzate de finantare a actelor de terorism sau, dupa caz, cu persoane cu risc ridicat de frauda si, daca potentialii clienti sau clientii acceptati se regasesc inscrisi in aceste evidente, societatea isi rezerva dreptul de a refuza intrarea in relatie de afaceri cu acestia sau de a inceta relatia contractuala;

➢ pentru a proteja Clientii impotriva fraudelor, precum si pentru ca societatea sa isi indeplineasca in mod adecvat obligatiile de cunoastere a clientelei, va monitoriza tranzactiile lor si, daca identifica operatiuni suspecte, poate adopta in consecinta masuri de blocare a tranzactiilor, conform dispozitiilor ONPCSB;

Datele prelucrate in scopul cunoasterii clientelei pot fi dezvaluite/transferate de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A., dupa caz, catre autoritatile competente, conform dispozitiilor legale.