fbpx

Termeni si conditii

 

Ultima actualizare: 30.09.2022

 

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.creditcugarantieimobiliara.ro (în continuare „Website-ul’’).

 

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor de mentenanță și întreținere site-uri WordPress, prestate de societatea EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii.

 

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și CondițiiPolitica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

 

1.      CINE SUNTEM NOI

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A., pune la dispoziția clienților săi servicii de creditare avantajoase, rapide și flexibile, ușor de obținut atât de către persoanele fizice, cât și de către persoanele juridice., în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Mun. Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu, Nr. 82, bloc LE31, scara B, parter, Județul Constanța

Adresă de e-maildpo@easycredit.ro

Nr. de tel.: 031.438.20.50 / 0751 565 565

 

2.      UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

 

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:

a)      Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.

b)      Să ne furnizaţi nume și prenume, număr de telefon şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării dvs.

 

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

 

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări prin formularul de contact, respectiv de solicitare a unui credit, și răspunsul la această solicitare nu obligă Societatea în nici un fel față de vizitator/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și vizitator/potențialul Client.

 

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită vizitatorul Website-ului, respectiv potențialul client la contractarea serviciilor prestate de aceasta. Vizitatorul, respectiv potențialul client va contacta Societatea (completând Formularul de Contact sau de Solicitare Credit ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții) în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens. În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligațiile și drepturile Părților, prețul serviciilor contractate, garanții, răspundere etc.

 

Prin intermediul website-ului, Societatea invită persoanele interesate să aplice pentru obținerea unui credit sau refinanțarea unui credit existent. O condiție esențială pentru ca o persoană să poată aplica este ca aceasta să aibă împlinită vârsta de 18 ani. Pentru a obține creditul dorit, persoana interesată va trebui să își dea acordul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu mențiunea că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile.

 

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. oferă credite cu garanție imobiliară atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice (SRL, PFA, II, IF). Acestea trebuie să îndeplinească anumite condiții de eligibilitate precum:

o   Vârsta minimă de 18 ani;

o   Solicitantul/codebitorul  trebuie să facă dovada obținerii unor venituri eligibile de unde rezultă capacitatea de rambursare a creditului și obligațiilor de plată aferente;

o   De a prezenta un imobil pentru garantarea creditului (proprietate solicitantului sau a unei alte persoane ce va avea calitatea de garant).

Prin intermediul formularului de solicitare a creditului se prelucrează următoarele date: suma acordată, perioada de finanțare, nume, prenume, tipul creditului, numărul de telefon și Agenția care se dorește a fi contactată.

 

3.      DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

 

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și CondițiilePolitica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

 

4.      LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

 

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

 

5.      PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidentialitate si Politica de cookies-uri

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: dpo@easycredit.ro.